Reprodukce - přírodní podpora v těhotenství TCM Fénix tradiční čínská medicína Praha

- GYNEKOLOGIE -
NEPLODNOST A JEJÍ TERAPIE

Centrum tradiční čínské medicíny Fénix Praha

Line

Tradiční čínská medicína je nezastupitelným pomocníkem v oblasti gynekologie. Nástroje jako jsou fytoterapie, stimulace akupunkturních bodů, baňkování, moxování účinně pomáhají ženám i mužům při jejich snaze o založení rodiny. Metody TČM se používají nejen při řešení poruch plodnosti, ale i v oblasti regulace menstruačního cyklu.

V rámci našeho centra se
specializujeme zejména na
tuto problematiku

Line

Mužská neplodnost

Ženská neplodnost

Poruchy menstruačního cyklu

Polycystická ovaria

Gynekologické výtoky a opakované záněty

Ovariální cysty

Myomy, polypy

Nedostatek mléka po porodu

Příprava na IVF nebo IUI

Amenorrea

Endometrioza, bolestivá menstruace

Krvácení mezi cykly

Klimakterium

Syndrom PMS

Impotence

Osteoporóza

TCM Fénix - lístečky grafika

Tradiční čínská medicína a neplodnost


S rostoucím věkem prudce klesá šance na přirozené otěhotnění. Dle tradiční čínské medicíny jsou u žen sedmi leté cykly a u mužů osmi leté cykly ve fyziologickém vývoji těla. Ideálním obdobím pro otěhotnění ženy, je její třetí etapa životního cyklu, tedy věk 21 let. U mužů je to věk kolem 24 let.

Měření bazální
teploty

Toto jsou prvotní otázky, které si položí snad každá žena, která se sledováním své bazální teploty začíná. Pojďme si je postupně rozebrat. Pomocí měření bazální teploty dostáváme cenné informace o tom, co se v těle ženy v průběhu menstruačního cyklu odehrává. Tyto hodnoty mají při vedení terapie své místo.

Shopping cart