Měření bazální teploty - řešení ženké neplodnostiTCM Fénix tradiční čínská medicína Praha

- MĚŘENÍ BAZÁLNÍ TEPLOTY -

Centrum tradiční čínské medicíny Fénix Praha

Line

K čemu slouží měření bazální teploty, co ukazuje a jak správně měřit?

Toto jsou prvotní otázky, které si položí snad každá žena, která se sledováním své bazální teploty začíná. Pojďme si je postupně rozebrat.

Pomocí měření bazální teploty dostáváme cenné informace o tom, co se v těle ženy v průběhu menstruačního cyklu odehrává. Tyto hodnoty mají při vedení terapie své místo.

Line

Bazální teplota

To představuje nejnižší teplotu těla v klidu. Bazální teplotu ženy ovlivňují hormony estrogeny a gestageny. Tak jak jsme každý jiný v tělesné konstituci, může být bazální teplota u každé ženy individuální. Je potřeba si uvědomit, že tady neplatí striktní “zaškatulkování”, co je ještě nízká nebo už vysoká teplota. Každý člověk má svou bazální teplotu nastavenou někde jinde a z toho vycházíme.

Při sledování výsledků měření bazální teploty je velmi důležité, přihlédnout k jedinečnosti každé ženy a tak k ní i přistupovat.

Line

Menstruační cyklus

pro účely měření bazální teploty rozdělujeme do dvou fází – folikulární a luteální. Pomyslným dělítkem mezi folikulární a luteální fází je ovulace. Po zanesení naměřených teplot z jednotlivých fází cyklu nám vzniká bazická křivka.

To znamená, že bazická křivka má vypovídací schopnost o vývoji bazální teploty napříč menstruačním cyklem a pomáhá nám odhadovat blížící se ovulaci. K ovulaci nemusí zpravidla docházet v polovině cyklu, jak bývá často uváděno. 

Je to dáno již zmíněnou individualitou každé ženy, každého menstruačního cyklu (délka cyklu, jeho pravidelnost atd).

TCM Fénix Praha - tradiční čínská medicína Měření bazální teploty - pomocník jak poznat, kdy mám ovulaci tradiční čínská medicína Praha

Folikulární fáze

je první fází menstruačního cyklu a tady by měla být teplota nižší. Folikulární fáze je od počátku menstruace do ovulace. V tomto období jsou produkovány hormony ze skupiny estrogenů. Produkce estrogenů snižuje bazální teplotu. Folikulární fáze je tedy charakteristická nižšími naměřenými teplotami. Těsně před ovulací (1-2 dny) je hladina estrogenů na maximální hranici. Z toho důvodu v rámci měření můžeme zaznamenat pokles teploty. Folikulární fáze trvá zpravidla od 11 do 21 dnů. Tak jak je výše bazální teploty inividuální, i délka folikulární fáze může být u každé ženy jiná.

Line

Luteální fáze

je druhou fází cyklu a teploty by zde měly být vyšší. Luteální fáze přichází bezprostředně po ovulaci a trvá do příchodu menstruace. V tomto období jsou produkovány hormony gestageny, které produkuje žluté tělísko. Gestageny mají vliv na vzestup bazální teploty v tomto období. Délka luteální fáze je v rozmezí 12 – 16 dní. Pro úspěšné otěhotnění je důležité, aby tato fáze trvala alespoň 10 dní.

Den ovulace bereme jako ten, kdy byla poslední nízká teplota.

Obecně vzato by se rozdíl teplot mezi folikulární a luterální fází měl pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5 °C.

Vidíme, že rozpětí teplot je poměrně veliké a proto je velmi důležité zachovat kontinuitu při sledování menstruačního cyklu. Je potřebný určitý čas pro zorientování se v naměřených teplotách a výsledné bazické křivce. Samotné jedno měření nemá zas až tak zásadní vypovídací hodnotu. Abychom dostatečně pochopili menstruační cyklus dané ženy a její specifika, je nutné několikaměsíční měření a sledování křivky.

Faktory ovlivňující výši bazální teploty

Výslednou hodnotu bazální teploty, mimo výše uvedené zásady pro měření,  ovlivňují další faktory, jako je například aktuální zdravotní stav ženy – nachlazení, viroza, nemoc, užívání léků (především těch, které obsahují gestageny např.Utrogestan, Provera atd.). Všechny tyto faktory uměle zvyšují teplotu. Na výši teploty se také odráží i kvalita spánku, konzumace alkoholu.

Pro finální odečítání výsledků z bazální teploty je dobré veškeré tyto ovlivňující faktory do měření uvést. Např.pokud žena ví, že se v dané dny necítila dobře, protože měla rýmu a pokoušela se o ní viroza, je dobré to grafu poznamenat.

Jak správně měřit bazální teplotu?

 • Aby měla naměřená bazální teplota správnou vypovídací hodnotu je důležité dodržet určité zásady:
 • Line
  • v klidu
  • po minimálně 3 hodinách spánku – nejlépe po 6ti hodinách spánku
  • ve stejnou hodinu
  • ihned po probuzení
  • stejným teploměrem
  • na stejném místě/stejně hluboko
  • zajistit dobré spánkové podmínky
  TCM Fénix - lístečky grafika

  Bazální teplota a pohled tradiční čínské medicíny

  V době vzniku tradiční čínské medicíny neměli lékaři pochopitelně k dispozici teploměr. Nemohli se tak řídit výsledky bazální teploty. Lékaři již ale věděli, že v menstruačním cyklu ženy dochází k okamžiku, kdy se objevuje tzv.horkost (Yin se mění v Yang). Tato horkost má blízkou souvislost s možností otěhotnět.

  Dle čínské medicíny se menstruační cyklus dělí na 4 fáze. Jednotlivé fáze odpovídají základním substancím v čínské medicíně
  (Qi, Yang, Yin a krev). Každá fáze můžeme mít své patologie.

  Setkáváme se s tím, že z hlediska západní diagnostiky je žena v naprostém pořádku, přesto se jí nedaří otěhotnět.

  Bazální teplota je interním měřítkem stavu ženy. Informace o bazální křivce nám pomáhají číst v informacích, které nám žena v rámci ústního rozhovoru není schopna říci.

  Proto je výborným nástrojem v diagnostice, nicméně primární vypovídací hodnotu má celkový zdravotní stav ženy a její komplexní vyšetření.

  Každá fáze má svá specifika a v rámci terapie se na mí můžeme konkrétně zaměřit.

  Abychom vybrali správnou cestu, po které za vytouženým těhotenstvím jít, jsou pro nás výsledky bazální teploty důležité. Díky ní se dokážeme lépe zorientovat v tom, co se v těle ženy děje. Zároveň může bazální teplota posloužit jako zobrazovací a kontrolní nástroj.

  Shopping cart