Tradiční čínská medicína a baňky a akupunktura

- Tuina masáž a baňky -

Centrum tradiční čínské medicíny Fénix Praha

Line

Co je to Tuina masáž?

Čínská mazáž Tuina má stejně jako ostatní nástroje čínské medicíny (akupunktura, fytoterapie, Qi Qong) mnohaletou historii a tradici.

V rámci Tuina masáže jsou stimulovány akupunkturní body po těle a tím dochází k vyrovnání toku energie – Qi a harmonizaci těla. Hlavní rozdíl oproti standardní masáži spočívá v tom, že se Tuina masáž provádí přes oblečení nebo prostěradlo. Nepoužívají se masážní oleje ani jiné přípravky. Liší se i způsob provedení Tuina masáže od klasické masáže, tedy jednotlivé hmaty, které se při Tuina masáži používají.

Tuina bývá často využívána jako doplňková část k další terapii čínské medicíny. Je možné ji například kombinovat s bylinnou léčbou, akupunkturou, moxováním nebo baňkami.

Line


Co vše Tuina umí?

Regulovat tělesné funkce

Harmonizovat psychiku i fyzické tělo

Pro správné fungování těla je podstatná jeho všeobecná harmonie. Tedy rovnováha mezi Jin a Jang prvky, správný tok energie Qi a krve. Díky nejrůznějším vlivům (vnější činitelé jako jsou např. chlad, vítr, horko, klimatizace, stres ale i vnitřní – orgánová nerovnováha) je tato harmonie často narušena. Dochází tak k nadbytku nebo nedostatku, které mohou být následně příčinou onemocnění, zdravotního problému.

Tuina masáž jakožto jedna z terapeutických metod čínské medicíny pracuje právě s energetickými drahami těla – meridiány. Přispívá a napomáhá ke správnému proudění energie, rozpohybování stagnací a blokád, která způsobují diskomfort v podobě bolesti nebo psychické nepohody.

Tuinu v praxi využíváme jak pro ošetření fyzického těla, tak pro harmonizaci psychiky. Na člověka se díváme jako na celek. Pro úspěšné zvládání nejrůznějších zdravotních problémů jako jsou například chronické únavové syndromy, migrény a časté bolesti hlavy ale i menstruační disharmonie a stresové problémy s trávením nebo spánkem je klíčové ošetřit duši i tělo.

Podpořit krevní oběh

Posílit imunitu organismu

Techniky Tuina masáže pomáhájí při krevním oběhu. Účinek masáže přechází z povrchu kůže do středu svalů a tak je podpořeno proudění Qi a krve, které vede k jejich plynulé cirkulaci. 

Aby tělo bylo odolné vůči vnějším i vnitřním patogenům, můsí být dostatečně silné. Na tuto sílu má opět vliv rovnováhy v těle a předpoklad správného proudění Qi, stav tzv.ochranné Wei Qi. Pomocí stimulace daných akupunkturních bodů je možné preventivně posilovat obranyschopnost organismu.

Zmírnit menstruační bolesti, zvládnout PMS

Dopřát relaxaci a odpočinek

Díky rozpohybování blokád a stagnací pomáhá Tuina ženám při bolestivém průběhu menstruace zvládání premenstruačního syndromu. 

Jako specifická doteková terapie přispívá Tuina k regeneraci a relaxaci těla. Čas, který si vyhradíme jen sami pro sebe je nedocenitelný. Každý občas potřebuje vypnout a dobít baterky. 

Line

Co jsou to baňky?

Baňkování je další z nástrojů tradiční čínské medicíny. Baňky se velmi vhodně kombinují s ostatními technikami TCM a dokáží potencovat jejich účinek. Ideálním spojením tak je například provedení stimulace akupunkturních bodů a následné ošetření pomocí baněk. Když se zmíní pojem “baňky” často si představíme statickou baňku, která je přisátá na zádech a po jejím odstranění vzniklý červený či černý kruh. Toto je jeden způsob aplikace.

Baňky se dají také použít velmi účinně jako tzv. pohyblivé. Tento způsob aplikace baňky zajistí příjemné uvolnění kůže, podkoží, svalů. A zajistí obnovení prokrvení ošetřované oblasti. Zároveň pracujeme s jednotlivými akupunkturními dráhami a body a dokážeme tak například tonizovat – posilovat jednotlivé orgány. Pohyblivá baňka je s úspěchem využívána jak pro řešení bolestivých stavů, tak jako podpůrný prostředek pro celkovou harmonizaci a relaxaci.

Shopping cart