- TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA -

Centrum tradiční čínské medicíny Fénix Praha

Line

Vítáme Vás v TCM Fénix – Centru tradiční čínské medicíny v Praze. Jsme nestátním zařízením. Na našich webových stránkách naleznete základní informace o tradiční čínské medicíně, akupunktuře, celostní medicíně a přirozených způsobech léčby. Základním principem čínské medicíny  je najít a odstranit původce vzniku nerovnováhy v organismu, která se po určité době může projevit jako nemoc.

Čínská medicína, k navrácení zdraví či vylepšení kvality života, používá již po tisíciletí hned několik terapeutických prostředků. Mezi nejznámější patří akupunktura (nebo také stimulace akupunkturních bodů, akupresura), fytoterapie – bylinná léčba, tuina – energetická masáž, baňky, moxování, švestkové kladívko, Qi Gong – cvičení.

Tradiční čínská medicína pohlíží na zdravotní problémy komplexně. Cílem není pouhé potlačení symptomů nemoci a krátkodobé uzdravení, ale léčba člověka, jako celku. Pro nalezení kořene problému využívá čínská medicína systematizované dotazování, tj. diagnostiku dle TČM. Dále pak terapeut čínské medicíny zkoumá pulz a jazyk klienta.

Ze kterých získá cenné informace o celkovém zdravotním stavu. Právě díky těmto metodám je schopný zkušený terapeut odhalit přičinu zdravotního problému a na tu se následně zacílit tak, aby byl úspěšně nastartován očistný proces organismu. Naším zájmem je, aby klienti odcházeli s uspokojivou úrovní zdraví a aby se, pokud možno, nemuseli vracet. Do centra je umožněn bezbariérový přístup.

TCM Fénix tradiční čínská medicína Praha

MUŽSKÁ
VITALITA

Nejen sexuální výkonnost, udržení erekce, libido či dobrý spermiogram je důležitou součástí pohledu TCM na mužskou vitalitu.

Reprodukce - přírodní podpora v těhotenství TCM Fénix tradiční čínská medicína Praha

NEPLODNOST
A TERAPIE

Terapii neplodnosti hledá stále více párů. Metody TCM úspěšně pomáhají ženám i mužům při jejich snaze o založení rodiny.

Měření bazální teploty - řešení ženké neplodnostiTCM Fénix tradiční čínská medicína Praha

BAZÁLNÍ TEPLOTA

Měření bazální teploty je cenným ukazatelem dění v ženském těle. Vypovídající hodnota je závislá na správném způsobu měření

TCM Fénix tradiční čínská medicína Praha

PORUCHY
CYKLU

Poruchy cyklu v podobě nepřiměřené síly, bolesti nebo PMS mají své řešení. Bolest není standard, na který si musíte zvyknout.

Akupunktura - stimulace akupunkturních bodů TCM Fénix

AKUPUNKTURNÍ DRÁHY

Naše tělo je doslova protkáno akupunkturními body. Dráhy neboli meridiány vedou od hlavy až k patě. Stimulací bodů dosahujeme příznivých účinků na naše tělo.

Vstupní vyšetření - diagnostika TCM Fénix tradiční čínská medicína Praha, centrum tradiční čínské medicíny

VYŠETŘENÍ
PACIENTA

Diagnostika je základem a počátkem každé terapie. Aby byla terapie úspěšná, je důležité dobře zmapovat,co se v těle děje. Které orgány a jak ovlivňují ostatní.

TCM Fénix tradiční čínská medicína Praha

Menstruační cyklus ženy je cennou studnicí informací. Sám tvoří jednu důležitou část diagnostiky. Podoba menstruace hovoří o stavu krve, qi, ledvin, sleziny, jater

Tradiční čínská medicína a baňky a akupunktura

Příjemná forma TCM jsou baňky a moxování. Neboli využití dalších technik pro doplnění energie Qi nebo naopak uvolnění spazmů a blokád z orgánových

- NÁŠ TÝM TCM FÉNIX -

Centrum tradiční čínské medicíny
Fénix Praha

Shopping cart